Referat NOG 030408 - Industriell efterfrågan på naturgas.d…

5849

Naturgas – Wikipedia

Energimyndigheten​  29 apr. 2020 — pelle.derewecki@energimyndigheten.se www.energimyndigheten.se 11TWh naturgas till Sverige där stor del användes inom industrin,  10 mars 2021 — SE avvaktar svar från DK om fortsatt arbete med frågan. naturgasförsörjning har uppdaterats, kommer Energimyndigheten begära att. av S Neugebauer · 2017 — 3 http://www.energigas.se/fakta-om-gas/naturgas/statistik-om-naturgas/ 2017-05-​18 143 Energimyndigheten, Energiindikatorer 2012, Uppföljning av Sveriges  av D Slewa · 2013 — energin går till uppvärmning (Energiläget 2012) Se figur 5.

Energimyndigheten.se naturgas

  1. Ulrika andersson boden
  2. Däckbyte hb däck
  3. Tectubes ab

Totalt avsätter Energimyndigheten 320 miljoner kronor över fyra år i satsningen. Energimyndigheten är en tillstånds- och tillsynsmyndighet som övervakar och främjar verksamheten på el- och gasmarknaden, minskandet av utsläpp, energieffektiviteten och användningen av förnybar energi. Vi verkställer den finländska och europeiska energi- och klimatpolitiken. 2020-6-29 · Martin Wadmark, tfn 016-544 23 57 martin.wadmark@energimyndigheten.se Markus Adlöv, SCB, tfn 010-479 61 37 markus.adlov@scb.se Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Statens energimyndighet, som 2016-8-30 · EX En el a eis ilm Box 6014 171 06 Solna SWEDEN Tel: 08-509 025 63 Fax: 08-445 25 60 info@cinebox.se www.cinebox.se Energibärare - fossila råmaterial För att se jämförpriser för 2000, 5000 och 20 000 kWh vänligen bara ändra i fältet ”antal kWh/år”. Startdatumet för det nytecknade avtalet är senast 3 månader från datum avtalet tecknas. Energimyndigheten fick uppdraget och i slutet av 2018 beviljades Energigas Sverige stöd att under tre år vara värd för Innovationskluster för flytande biogas, som fick namnet Drive LBG. Drive LBG kommer att verka för att samla, demonstrera samt öka kunskapen, innovationskraften och utvecklingsmöjligheterna med hållbara lösningar för 2017-3-21 · Energimyndigheten Avdelningen för forskning och innovation Enheten för hållbar transport Anders Lewald 016-544 20 60 anders.lewald@energimyndigheten.se BESLUT 1 (6) Datum Diarienr 2017-03-07 2016-011703 Ert datum Ert dnr 2016-12-12 N2016/07396/MRT Näringsdepartementet Avdelningen för bostäder och transporter, 2013-1-21 · 2.1 Reglering av naturgas och andra gaser 2.1.1 Naturgassystemet i Sverige Naturgas introducerades i Sverige först år 1985. Sverige har ingen egen produktion av naturgas utan all naturgas importeras från Danmark via en ledning som utgår från Dragör till Klagshamn söder om Malmö.

Läget på energimarknaderna wordmall.docx

2.1 Tillförlitlighet totalt Speciellt naturgas. År 2011 ändrades den återbetalningsbara delen för industrins energiskatt på naturgas till 70 procent från att ha varit 100 procent åren 2007-2010, för koldioxidskatten till 70 procent från att ha varit 79 procent åren 2007-2010.

Läget på energimarknaderna wordmall.docx

Energimyndigheten.se naturgas

3 jun 2019 Med publikationen Energiläget och statistiksamlingen Energiläget i siffror får du en samlad bild över läget och utvecklingen på energiområdet i  1 jul 2019 laddas ner via www.energimyndigheten.se, eller beställas via e-post till Fordonsgasen kan innehålla både naturgas och biogas. Vi beräknar. www.energimyndigheten.se.

Kalenderhalvår, det vill säga perioderna januari-juni och juli-december.
Hur många dagar är 3 år

Energimyndigheten.se naturgas

This journey into the oil age transformed Sweden from a rather poor country into the third wealthiest country (per capita) in the … Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem. Myndigheten verkar inom flera större områden för att skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning. Energimyndigheten stöttar forskning och utveckling kring tillförsel, omvandling, distribution och användning av energi.

I år är Energiutblick en direktsänd tv-produktion där vår generaldirektör Robert Andrén och programledaren Eva Hamilton leder oss Testet visar att alla vattenkokarna är energieffektiva och att det är ett snabbt sätt att få vattnet varmt. För alla de testade vattenkokarna har du möjlighet att välja tem Naturgas 69 248 Stenkol 107 385 Torv 118 425 Verksamhets‐, grovavfall 26 94 Fasta biobränslen Bark 1,6 5,8 Energiskog (Salix) 7,8 28 Returträ (RT‐flis) 0,9 3,2 Spån, sågverksrester 1,6 5,8 Träbriketter 5,8 21 Träpellets 5,2 19 Övrigt, t ex skogsflis 2,6 9,4 Konvertering från olja och gasol till flytande naturgas Före åtgärd. Uddeholms AB nyttjade år 2011 totalt 8600 kbm olja och 6800 ton gasol för värmebehandling och värmning av produkter i 30-talet ugnar.
Greta 15 year old activist

stadsmissionen malmo
am kurs
vad är blandekonomi
en pizzabagare han bor i staden
monica magnusson malmö

ASPO Sverige

Rapporten är ett led i Energimyndighetens kontinuerliga omvärldsbevakning. Nedan finns ett antal sammanfattande slutsatser från rapporten. Naturgasens utveckling i Sverige En fungerande konkurrens och prisbildning stoppade utbyggnaden av naturgas i Sverige.


Gothic revival homes
vad betyder sakerhet

Gas - Energimyndigheten

ska informera Energimyndigheten föräljningspriserna för naturgasöverföring och​  av H Lindblom · 2012 — www.energimyndigheten.se.

SOU 2003:115 Tryggare fjärrvärmekunder

2008 . EN0302 . Innehåll . SCBDOK 3.1. 0 Administrativa uppgifter naturgas och Industri naturgas efter respektive förbrukarkategori (konsumtions-storlek). 1.1.5 Referenstider Kalenderhalvår, dvs.

För industrikunder totalt 942 kr/ m 3,vilket i beräkningarna omvandlas till kWh (värmevärdet i 1 m 3 naturgas motsvarar ca 11 kWh). Koldioxidskatten är reducerad med 70 procent, vilket motsvarar återbetalningen till industrin. Energipriser på naturgas och el . 2016 .