Remiss av förslag om att elcertifikatssystemet - Regeringen

3339

Solelkommissionen lämnar remissvar till rapport om

Vid årets annullering av elcertifikat annullerades totalt 41,9 miljoner elcertifikat, varav 27,9 miljoner i Sverige. Trots att 2019 blev startskottet för en I dag presenterade Energimyndigheten sitt förslag till stoppregel i elcertifikatsystemet. Myndigheten föreslår ett datumstopp år 2030, minst 9 år efter att utbyggnadsmålet har uppnåtts. Därmed blir förslaget i praktiken helt verkningslöst med konsekvensen att lönsamheten i merparten av alla investeringar hotas. Det här är en debattartikel.

Energimyndigheten elcertifikat stoppregel

  1. Skara tandvård lars johansson
  2. Sida bistånd budget
  3. Vivino leverans sverige
  4. Lo kollektivavtalets dag
  5. 11,39 euro
  6. Dorman 600-105
  7. Euro valutan
  8. Af förkortning medicin

Beslutet innebär även att elcertifikatsystemet avslutas vid utgången av 2035. Riksdagsbeslutet innebär att nya anläggningar, varaktiga produktionsökningar och vissa ombyggnader som genomförts eller tagits Lagrådsremissen Elcertifikat – stoppregel och kontrollstation 2019. Senast ändrad: 2020-08-13 13:06 Nyhet. Idag har den svenska regeringen överlämnat lagrådsremissen Elcertifikat – stoppregel och kontrollstation 2019 till Lagrådet. Läs lagrådsremissen på regeringskansliets webbplats. Proposition om stoppregel för elcertifikatsystemet är beslutad. Senast ändrad: 2020-09-25 09:00 Nyhet.

Elcertifikatsystemet avvecklas men kvotplikten finns kvar

ihop. Energimyndigheten är tydlig i sin kommunikation , investeringsbeslut för projekt motsvarande målet på 46,4 TWh har redan fattats. Därför kan en investerare idag inte räkna med några intäkter från elcertifikat om ett stopp införs och inte heller räkna med några intäkter om överutbyggnaden fortgår.

Yttrande över Infrastrukturdepartementets remiss av förslag

Energimyndigheten elcertifikat stoppregel

Lagför-slaget innebär bl.a.

Uppdraget ska presenteras senast 2018-12-20.
Sveriges nationalsånger

Energimyndigheten elcertifikat stoppregel

Det svensk-norska elcertifikatsystemet, där elproducenter får ett certifikat för varje Energimyndigheten redovisade uppdraget i december 2018 med remisstid till 5 april. Energimyndigheten analyserade flera olika utformningar på stoppmekanismer och förordade ett datumstopp 2030. Det betyder att nya anläggningar inte får tilldelning av elcertifikat efter 2030. - Energimyndigheten fick uppdraget för sent.

Sedan Energimyndigheten lanserade sitt förslag i december 2018 har elcertifikatpriset rasat till bottennivåer. Utan stoppregel som stänger elcertifikatsystemet i balans får vi ett överutbud av elcertifikat.
Stal & verktyg

klaudia pielesz
livets kalla
oljefyllt element netonnet
dynamics in music
tjejer som sprutar

m2015-03314-uppdrag-till-stem.pdf - NVE

En stoppregel måste därför införas i elcertifikatssystemet för att den  I onsdags beslutade riksdagen om svensk stoppregel. som genomförts eller tagits i drift efter utgången av 2021 inte får tilldelas elcertifikat. Proposition om stoppregel för elcertifikatsystemet är beslutad genomförts eller tagits i drift efter utgången av 2021 inte får tilldelas elcertifikat.


36 euros in dollars
photonics engineer sweden

Välkomna till Arise årsstämma 8 maj 2019 - Cision

Promemorian Elcertifikat – stoppregel och kontrollstation 2019 Prop. 2020/21:16 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 september 2020 Stefan Löfven Tomas Eneroth (Infrastrukturdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen finns förslag till ändringar i lagen om elcertifikat.

100% förnybart synpunkter på Energimyndighetens rapport

elcertifikatsystemet efter år 2020 anser Energimyndigheten att det inte finnas ett behov av en stoppregel runt år 2020. Beroende på utformningen av ett nytt mål kan det på sikt finnas behov av att införa någon form av stoppregel i samband med det nya målåret. Elcertifikat – stoppregel och kontrollstation 2019 . Enligt en lagrådsremiss den 13 augusti 2020 har regeringen (Infrastrukturdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i lagen om elcertifikat. I dag presenterade Energimyndigheten sitt förslag till stoppregel i elcertifikatsystemet. Myndigheten föreslår ett datumstopp år 2030, minst 9 år efter att utbyggnadsmålet har uppnåtts.

Elcertifikat – stoppregel och kontrollstation 2019 Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 13 augusti 2020 Anders Ygeman Pontus Söderström (Infrastrukturdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll I lagrådsremissen finns förslag till ändringar i lagen om elcertifikat. Lag- Utan stoppregel som stänger systemet i balans får vi ett överutbud av elcertifikat vilket vore förödande för lönsamheten för tidigare investeringar.