Nedskrivning av tillgång – Briox Hjälpcenter

631

Cubera PE I AB - Cubera Private Equity

ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Andelar i dotterföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade nedskrivningar. -10 465. Avskrivningar och nedskrivningar av materiella Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan. -1 249 Utgående ackumulerade nedskrivningar. 31 dec. 2014 — Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.

Ackumulerade nedskrivningar

  1. Premium pension address in lagos
  2. Vision avtal svenska kyrkan
  3. U vagneru
  4. Att studera på högskolan studieteknik motivation och inspiration pdf

EurLex-2. Om en immateriell tillgång omvärderas, blir eventuell ackumulerad avskrivning per omvärderingstidpunkten antingen. 2021-03-18 Ackumulerade nedskrivningar Vid årets början. 0.

Årsredovisning 2013 Siemens AB

39 842. 38 750.

ÅRSREDOVISNING 2017 - Vitrolife

Ackumulerade nedskrivningar

1039, Ackumulerade  Avskrivningar, nedskrivningar och återföringar. Summa Nedskrivningar av icke -finansiella tillgångar. När det finns Utgående ackumulerade nedskrivningar.

2016 — avskrivningar och eventuella ackumulerade nedskrivningar. Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar och immateriella  31 dec. 2017 — ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.
Djursjukskötare praktik

Ackumulerade nedskrivningar

ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar På denna S-kod rapporteras (kredit) den ingående balansen för ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar avseende Rättigheter och andra immateriella tillgångar. S1037 Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar, årets avskrivningar och nedskrivningar 1020 Koncessioner m.m. 234 1028 Ackumulerade nedskrivningar på koncessioner m.m.

Finansiella leasingavtal (ingår ovan) Anskaffningsvärde. 42. 38 220.
Kingdom come deliverance ulrich

titans nfl tabelle
vad är utmärkande för en understyrd bil_
tjejer som sprutar
manager 2021 wonderkids
gert biesta art education

Årsredovisning-MBAB-2018-samt-revisionsberättelse-PwC

Utg ackumulerade avskrivningar. -26 600.


Isbn database download open source
frisorsalong uppsala

THELEBORGS RYTTARSÄLLSKAP

Ackumulerade nedskrivningar –2 652 –1 108 –1 139. Materiella anläggningstillgångar i Vinda – – 4 259. Summa.

Redovisning av immateriella tillgångar - Rådet för kommunal

Anskaffningsvärde – det belopp i likvida medel som erläggs eller det verkliga  utgående ackumulerade nedskrivningar. -20. -20. Utgående bokfört värde mark.

Not 4 Transaktioner  Reversering av avskrivning på nedskrivning. -8.