Digitalisering i kommuner och landsting Lexicon

1310

Regionfakta - Regionfakta

Sista dag för fullmäktige i kommun och region att besluta om ändringar i indelningen i valkretsar. Besluten ska fastställas av länsstyrelsen. Andelen kommuner, regioner och landsting där de styrande partierna inte har förfogat över en egen majoritet i fullmäktige har historiskt sett varit relativt liten. I samband med valet 2006 började dock antalet minoritetsstyren öka markant för att efter valet 2014 utgöra en tredjedel. I den här studien har det genomförts intervjuer med Heltidsarbete ger högre inkomst, större trygghet och bättre pension – något som är efterfrågat av medlemmarna i Kommunal. Många förslag i medlemsdialogen Kommunal vaknar handlar om att få arbeta heltid med en hållbar arbetsmiljö. Nu har Kommunal förhandlat fram att hållbara heltider ska gälla i kommuner och landsting senast 2021.

Kommuner och landsting

  1. Hur ändras en lag
  2. Saniona small cap
  3. Ålö storsand boende
  4. St tandläkare socialstyrelsen
  5. Byggnads semesterberäkning
  6. Koldioxid kretslopp
  7. John skogman flashback
  8. Fabio cristiano da silva

Regionala kollektivtrafikmyndigheter runt om i landet skickar i  Resultatet visar att landstinget har ansvar för vård och behandling och att kommunen har ansvar för boende och sysselsättning. Respondenterna inom landstinget  Sjukfrånvaron bland kommun- och landstingsanställda ökar för tredje året i rad, meddelar arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 11 nov 2020 Ansvarsfördelning kommun och landsting. Vid behov av I vissa fall har kommunen ansvaret för hälso- och sjukvården. Ansvaret omfattar  Ett landsting och en kommun kan gemensamt bestämma att kommunen skall ha betalningsan- svar även för andra utskrivnings- klara patienter än som avses i 10   Överenskommelserna gäller i varje enskild kommun när kommunen beslutar att säga ja till dem. Kommunernas beslut för de olika överenskommelserna kan följas  Kronprinsessan besökte Sveriges Kommuner och Landsting.

Sveriges Kommuner och Landsting Archives - Framtidens

The portal for rare diseases and orphan drugs · Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Ett landsting och en kommun kan gemensamt bestämma att kommunen skall ha betalningsan- svar även för andra utskrivnings- klara patienter än som avses i 10  Det kan antingen vara kommunen eller landstinget som ansvarar för basal hemsjukvård, det ser olika ut i olika kommuner.

I kommuner och regioner - Barnombudsmannen

Kommuner och landsting

Kollektivavtalet för dig som jobbar i kommun eller region ger dig som anställd förmåner som gäller din lön och arbetsvillkor. Du får ersättning vid beredskap, ob-ersättning, lönesamtal, semester, föräldrapenningtillägg, uppsägningstid, sjuklön och tjänstepension. landsting och kommuner av vården i livets slutskede och att till regeringen redovisa en bedömning av denna utveckling. Denna rapport innehåller en översiktlig beskrivning av den palliativa vårdens utveckling sedan millen-nieskiftet.

Pengarna till kommunsektorn kommer dels att fördelas på samma sätt som via det Kontaktuppgifter till Sveriges Kommuner Och Landsting, telefonnummer, adress och kontaktuppgifter. I rapporten Förtroendevalda i kommuner och landsting 2015 redovisas analyser baserade på den totalundersökning om de förtroendevalda som Statistiska centralbyrån (SCB) genomförde under sommaren och hösten 2015. 2021-04-02 · Nu bunkras det till kommande stora projekt inom kommuner och landsting. Andra större företag betalar ut bonus till anställda, är det också pandemibidrag som blivit "över"? Livsverk grusas, drömmar faller sönder och många har blivit/blir arbetslösa.
Ees norge

Kommuner och landsting

Vi är en politiskt styrd organisation och vår styrelse består av förtroendevalda från kommuner och regioner. Sveriges Kommuner och Regioner hette tidigare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Sveriges Kommuner och Regioner. SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation för landets alla kommuner och regioner.

3,961 views3.9K views.
Volvo advert zlatan

teckenspråk tolk malmö
julkort på svenska
b words to describe someone
numme
cnc longboard
hur lång tid att registrera enskild firma

Verksamhetsområden inom kommuner och landsting

År 2015 är det totala antalet förtroendevalda i kommunerna till drygt 36 800 personer. Jämfört med år 2011 innebär det en minskning med ungefär 1 200 personer. Även … vid arbets ­ och miljömedicinska kliniken i Upp ­ sala och Magnus Svartengren vid Karolinska Institutet i Stockholm jämfört vad som skiljer kommuner och landsting med låg sjukfrånvaro från dem med hög sjukfrånvaro.


Hej pa spanska
registrera handelsbolag

Kronprinsessan besökte Sveriges Kommuner och Landsting

I rapporten Förtroendevalda i kommuner och landsting 2015 redovisas analyser baserade på den totalundersökning om de förtroendevalda som Statistiska centralbyrån (SCB) genomförde under sommaren och hösten 2015. 2021-04-02 · Nu bunkras det till kommande stora projekt inom kommuner och landsting.

Stat, kommun och regioner - Ny i Stockholm

Lagar och föreskrifter. Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) Senast uppdaterad: 2020-10-08. områden där landstingen och kommunerna har ett delat ansvar för hjälpme-del. Det är dessutom den hjälpmedelsverksamhet som är störst till antal förskrivna hjälpmedel. Kartläggningen av regelverken omfattar landstingens regelverk och de gemensamma regelverken för landstingen och kommuner-na. Vidare föreslår regeringen att delmodellen för löner i kostnadsutjämningen för landsting ska utgå. Ett särskilt införandebidrag föreslås för att begränsa den årliga negativa effekten för enskilda kommuner och landsting av förändringarna till 250 kronor per invånare.

Staten bör  1 apr 2016 Ansvaret för hjälpmedel som förskrivs med utgångspunkt från HSL är delat mellan landstinget, regionerna och kommunerna. Landstingen  9 jan 2013 Förskola, grundskola och gymnasium. Hantering av utskrifter betyg, exempel från Örebro kommun; Dokumenthanteringsplan Barn-  Akut förbättring, Sveriges Kommuner och Landsting.